OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE
Poštovani Korisniče,

Obaveštavamo Vas da City Pass d.o.o. Beograd, vlasnik internet stranice belgradepass.com i pružalac BelgradePass usluge na pomenutoj internet stranici, zbog izmena imperativnih odredbi Zakona o PDV-u, koje su stupile na snagu dana 01.01.2020. godine, menja svoj koncept poslovanja i uvodi tri tipa BelgradePass loyality kartice (Silver, Gold i Platinum), isprave koja ne predstavlja sredstvo plaćanja, koju City Pass izdaje Korisniku, slanjem na e-mail adresu Korisnika u digitalnom obliku, koja dokazuje da Korisnik ima plaćen odgovarajući mesečni paket BelgradePass usluge, za koji Korisnik ukoliko ima važeću mesečnu pretplatu na odgovarajući paket BelgradePass usluge, odnosno važeću odgovarajuću BelgradePass loyality karticu. Od Partnera sa spiska na internet stranici www.belgradepass.com može tražiti ispunjenje ugostiteljskih usluga u njegovom ugostiteljskom objektu/objektima sa popustom u odnosu na redovnu cenu usluge Partnera.

City Pass će svim postojećim Korisnicima dodeliti BelgradePass loyality karticu, koja će važiti mesec dana od dana izdavanja, a za Korisnike koji na svom jedinstvenom korisničkom nalogu imaju sredstva koja su ostala neutrošena, City Pass će im izdati karticu odgovarajućeg tipa, na određen broj meseci shodno iznosu preostalih sredstava na jedinstvenom korisničkom nalogu Korisnika.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju.

CITY PASS DOO BEOGRAD
NEHRUOVA 68, 11070 NOVI BEOGRAD
MB 20821973
PIB 107535226